Mini aşhana çüýşeleri üçin 38 mm ýumşak gara reňkli gapak (10mm)

Gysga düşündiriş:

Kepkanyň içinde, premium EPE çyzgysy, köpük listi bar.Şeýdip, gapak çüýşäniň üstünde nurbat edilende, bökdençlik syzmazlygyň öňüni almak üçin köpügiň üstüne basylýar.

Ölçegler 38mm
Reňkler bar gök, gyzyl, mämişi, gara

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Mini aşhana çüýşesi üçin 38 mm ýumşak gara flipgapagynda oturan köpük bölekleri bolan premium EPE liner bar.Şeýlelik bilen, gapak çüýşäniň üstünde nurbat edilende, syzmagyň öňüni almak üçin çüýşäniň agzy köpügiň üstüne basylýar.Dikeldilen dizaýn, esasanam süýnýän eller üçin ulanyja has gowy tutmaga kömek edýär.Elýeterlidürlireňkler: gök, gyzyl, mämişi we gara, islendik marka bilen.

Mini aşhana çüýşesi (10mm) üçin 38mm ýumşak gara reňkli ýokary gapak satyn alyň

Ipapyk gapak, çüýşäniň açylmagyny azaltmaga we içindäki önümiň paýlanyşyna ajaýyp gözegçilik etmäge kömek edýär.Önümiňiz seresaply ulanmagy talap edýän bolsa, gaty gowy.Berkidilen örtükler ulag wagtynda we ulanylmaýan mahaly tötänleýin syzmagy bes edýär.Kremleriň we losýonlaryň ajaýyp ýapylmagy.

Önümiň görkezilmegi

ser (1)
ser (2)
ser (3)
ser (4)

Gysgaça mazmun

4 4 reňkde bar;gök, gyzyl, mämişi we gara
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň