22 mm kümüş alýuminiý nurbat gap, çüýşe çüýşe üçin amatly

Gysga düşündiriş:

Dürli reňk saýlap bilersiňiz, ýöne iň umumy reňkler gara, kümüş, sary we ýaşyl reňkler bolýar.Markaňyza aňsatlyk bilen gabat gelip biler.

Ölçegler 22mm
Reňkler bar Ak, gök
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Onlaýn çüýşe çüýşe üçin 22mm kümüş alýuminiý nurbat gapagyny satyn alyň

22 mm kümüş alýuminiý nurbat gapagynda önümiň täzeligini bir gapda saklamaga kömek edýän we syzmagyň öňüni alýan EPE çyzgysy bar.Önümiň hapalanmagynyň öňüni alyp, gapagyň ýokarsynda oturýar.Aslynda 22 mm boýly çüýşesi bolan köp çüýşe bilen gabat gelýär.

Mysal üçin, 50ml, 100ml, 200ml, 250ml çüýşe çüýşe üçin ulanylyp bilner.

Önümiň görkezilmegi

22 mm kümüş alýuminiý nurbat gapagy
22 mm kümüş alýumin zynjyr gapagy
22 mm kümüş alýumin nurbat gapagy

Gysgaça mazmun

● gapak çüýşesiz ýa-da bankasyz berilýär.

● 22mm gapak.

22 22mm boý çüýşesi bilen gabat gelýär.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

Bul Köp mukdarda satyn almak üçin arzanladyş.

Black Gara, kümüş, sary we ýaşyl reňkde we ş.m. bar. Başga reňkler etmek isleseňiz ýa-da onuň üstünde logotip çap etmek isleseňiz, biz ony size düzüp bileris, ýöne duşuşmak üçin 50,000 bölek MOQ bar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda MOQ-dan başga dürli görnüşli önümleri almaga rugsat berýäris, ýöne önümleriň jemi palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň