Kosmetiki gaplamak üçin 20 mm altyn disk

Gysga düşündiriş:

Gysga düşündiriş:

20 mm altyn ýa-da kümüş pananyň ýokarky nurbat gapagy.Gapagyň açylmagy bar, ony barmak düwmesini basyp işledip bolýar.

Ölçegler 20mm
Reňkler bar altyn, kümüş
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

20 mm boý çüýşeleri (plastmassa) diapazony bilen gabat gelýän diskiň ýokarky gapagy önüme gerekli mukdarda ýelim paýlamak üçin ajaýyp.Önümiňizi ünsli ýa-da gözegçilikde ulanmak zerur bolsa peýdalydyr.Beden ýuwmak, şampun we kondisioner üçin amatly.

Onlaýn kosmetiki gaplamak üçin 20 mm altyn diskiň ýokarky gapagyny satyn alyň

20 mm altyn ýa-da kümüş gapdan ýasalan iň ýokary nurbat gapagy, ahyrky ulanyjyňyza önümini paýlamakda has uly gözegçilik etmek üçin ýokary hilli plastmassadan ýasalýar.Galyndylary azaltmak we çüýşäniň elýeterliligine goşant goşmak üçin burun egilip we ýapylyp bilner.20 mm altyn ýa-da kümüş pananyň ýokarky nurbat gapagy, iki plastik çüýşämiz bilen gabat gelýär.Önümiňizi ajaýyp görnüşe öwüriň, ýöne gutarmak gymmat däl.

Önümiň görkezilmegi

sdfds (2)
sdfds (3)
sdfds (4)
sdfds (5)

Gysgaça mazmun

20 20 mm boý çüýşelerimiziň köpüsine gabat gelýär (Diňe plastik çüýşeler)

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň