330ml köp reňkli aýna köpükli sabyn çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Köpugurly sabyn dispenseri, losýonlar, suwuk sabyn ýa-da arassalaýjy enjamlar we ş.m. üçin amatly. Ony aşhana sabyn dispenseri hökmünde ulanyp bilersiňiz ýa-da döwrebap we amaly hammam bezegi hökmünde losyon bilen dolduryp bilersiňiz.

Ölçegler 330ml
Reňk bar Arassa / Amber / gara / gök /
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Bu el sabyn dispenserleri, ýokary hilli aýnadan ýasalan, gündelik we dürli otag temperaturasynda ulanylýan suwuklyklary doldurmak üçin tebigy we ygtybarly.Barmak yzy, berk nasos premium 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, ol poslamagy ýa-da poslamagy aňsat däl uzak wagtlap ýagty saklap biler.Olary islendik otagda, hammamda, aşhanada ýa-da ofisde ýerleşdirip bolýar.Özboluşly tagamyňyzy görkezmek üçin bezeg hökmünde ulanyň.

330ml köp reňkli aýna köpükli sabyn çüýşesini onlaýn satyn alyň

Go Wing duman pürküjiler, burun pürküjiler, atyr nasoslary, losyon nasoslary, bejeriş nasoslary, köpük nasoslary, plastiki trigger pürküjiler, plastik çüýşeler, atyr atomizatorlary ýaly köp sanly kosmetiki we derman önümlerini hödürleýär.plastmassa dodak balzam gaplary, krem ​​bankalar, plastmassa çüýşeler, damjalar, gapaklar we plastmassa gaplar.Zawodymyzda sanjym, gurnamak, gözden geçirmek we gaplamak ýaly önümçilik integrasiýasy bar.Productshli önümlerimiz 100% täze materialdan ýasaldy we ugratmazdan ozal QC bölümimiz tarapyndan 100% barlanýar.Gowy hilimiz we öndürijiligimiz dünýädäki müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Önümiň görkezilmegi

3_ syn_rev_1 (1)
2
5

Gysgaça mazmun

30 330ml kuwwaty

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň