Ruh çüýşesi 100ml

Gysga düşündiriş:

Esasan şerap we käbir içgiler saklamak üçin ulanylýar.Şekil dizaýny, görkezmek üçin käbir gymmatly suwuklyklary saklamak üçin hem ulanylyp bilner

Ölçegler 100ml
Reňk bar düşnükli

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

100ml aýna spirt çüýşesi öýde we dürli pudaklarda ulanmak üçin däp bolan şekilli çüýşedir. Dar görnüşli we ýokary hilli aýna suwuklyklary we çözgütleri saklamak üçin ygtybarly, ajaýyp saýlama edýär. Bu çüýşe üçin ajaýyp jyn, viski we aragy öz içine alýan bir topar ruh, öýde baryň aňyrsynda ýa-da supermarketiň tekjesinde serederdi.Alkogoldan başga-da, üzüm görnüşindäki çüýşe, hammam ýaglary we atyrlar ýaly ýokary derejeli hajathana üçin hem amatlydyr.

100ml aýna spirt çüýşesini onlaýn satyn alyň

Bu aýna spirt çüýşesi öýde we täjirçilikde sowgat gaplamak üçin amatlydyr.Bu çüýşe bilen içgileriň şkaflarynda, aşhana şkaflarynda we hammam tekjelerinde wagtlaýyn görünýän ýokary hilli önüm alarsyňyz.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň isleglerine görä sazlap bileris

Önümiň görkezilmegi

Ruh çüýşesi2
Ruh çüýşesi3
Ruh çüýşesi4

Gysgaça mazmun

● 100ml aýna spirtli çüýşe çüýşe.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň