330ml Cute panda şekilli innowasiýa piwo çüýşesi (gapagy ýok)

Gysga düşündiriş:

Bu 330ml aýna piwo çüýşesi mikrobraýwerler, içgiler öndürijiler, içgiler öndürijiler, içgiler lomaý satyjylar, piwo we sidr öndürijileri we başgalar ýaly kärhanalar üçin ajaýyp.Bu çüýşäni häzirki işiňize gaty az täsir edip, içerde we täjirçilikde ulanyp bolýar.

Ölçegler 330ml
Reňkler bar Arassa, amber

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

330ml amber we arassa aýna piwo çüýşesi.Goşmaça gorag üpjün etmek üçin arassa aýna çüýşeleriňiz bar bolsa, ýokary hilli amber we ýokary aýdyňlaşdyryjy aýnadan ýasalýar.Amber aýna piwo çüýşeleri az mukdarda UV goragyny hödürleýär, bu bolsa güne duýgur içgiler üçin ajaýyp edýär.Muny distillendirilen we gazlandyrylan içgilerde ulanyp boljakdygy bilen birleşdiriň we synap görüň we synap görüň!

330ml Cute panda şekilli innowasiýa piwo çüýşesini (gapak ýok) satyn alyň

330ml aýna piwo çüýşesi we Crown Cap, piwo, ales, lager, bitters we gazlandyrylan içgiler üçin ajaýyp.Klassiki dizaýn we ýokary hilli bezeg sebäpli size iň arzan bahadan iň gowy aýna çüýşeler kepillendirilýär.Eger öz piwoňyzy we alesiňizi öndürýän bolsaňyz, size başlamak üçin ajaýyp çüýşelerdir.Eger-de siz belli bir iş bolsaňyz, olar siziň işleriňize yzygiderli girerler.

Önümiň görkezilmegi

SÖ .GI 12
SABE BOTLE 122
SAK BOTLE 124
SÖUCGI Çüýşesi 123

Gysgaça mazmun

● Amber aýnada ýeňil UV goragy bar.
Domestic Içerki we täjirçilik maksatly ulanmak üçin ajaýyp.
International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.
Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň