Düwürtükli 500ml arassa aýna ruhy çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Düwürtikli 500ml arassa aýna ruhy çüýşesi jyn, viski, konýak, arak we başgalar hökmünde iň oňat ulanylýar.Istichliumumy işiňiz bar bolsa, tonikler, mineral suwlar, ýürek önümleri we öýde ýasalan önümler üçin ajaýyp gaplama ýasaýarlar.Nusgawy dizaýn, tekjäniň üstünde özüne çekiji görünýän mahaly ajaýyp guýmagy ýeňilleşdirýän tegelek göwre bilen inçe boýny güýçlendirýär.Funksiýany we stili bir tygşytly çüýşede garyşdyryp bilersiňiz.Çüýşäňizi marka etmek isleseňiz, uly meýdan logotipler üçin ajaýyp.500ml gaty gowy, hakykatdanam zerurlyklaryňyza görä dürli ululykdaky önümleri hödürläp bileris.

Ölçegler 200ml, 375ml, 500ml, 750ml, 1000ml
Reňkler bar Arassalaň we mat reňk, ýalpyldawuk ak we ş.m. ýaly dürli reňklere sepip bilersiňiz
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Iýmit we içgi, naharhana we myhmansöýerlik, çäreleri dolandyrmak, oturylyşyk we toý meýilleşdirijileri we ş.m. ýaly pudaklarda ajaýyp, arak, viski, jyn we restoranlarda, barlarda we kafelerde ulanmak üçin maslahat berilýär.

Önümiň görkezilmegi

Dykylyk gapagy bilen 500ml arassa aýna spirtli çüýşe
Dykylyk gapagy bilen 500ml arassa aýna spirtli çüýşe
Dyky gapagy bilen 500ml arassa aýna spirtli çüýşe

Gysgaça mazmun

Orm 500ml arassa aýna spirtli çüýşe dykylyk gapagy.Adatça aýratyn satylyp bilner, ýöne toplum hökmünde hem satylýar.

Restaurants Arak çüýşesi, viski, jyn we başga-da restoranlarda, barlarda we kafelerde we ş.m. ulanmak üçin maslahat berilýär.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň