Aýlanylýan alýumin gapagy bilen 100ml arassa boş ruh çüýşesi

Gysga düşündiriş:

BuAýna Spirit çüýşesiniň gapagy ýokary hilli arassa aýnadan ýasalýar.100ml orta ölçegli çüýşe bolup, önümiňizi az mukdarda görkezmegiň iň oňat usuly bilen üpjün edýär.Müşderileriňiz üçin has köp saýlaw bermek isleseňiz, 250ml-de ruhy çüýşelerimiz bar,500mlwe başgalar.

Ölçegler 50ml, 100ml, 200ml, 250ml, 350ml, 500ml
Reňkler bar Arassala

 

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Buspirtli çüýşe gapagy şire, mineral suw, spirt, şerap, desert şeraby we ş.m.Ululygy sebäpli kiçi işlerde ulanmak üçin amatlydyr.Bulara ferma dükanlary, delis we alyp gidiş hyzmatlary bolan kafeler girýär.Markaňyza laýyk gelmek üçin her çüýşe aňsatlyk bilen marka edilip bilner.Bu çüýşäni öýde ulanmak isleseňiz, öýde öndürilen ruhlar we likýorlar üçin ajaýyp sowgat.

Onlaýn öwrümli alýumin örtügi bilen 100ml arassa boş tekiz flakany satyn alyň

Spirtli çüýşe çakyr önümleri, içgi öndürijiler, bölek satuw, myhmansöýerlik, çäreleri dolandyrmak we naharhana ýaly pudaklar üçin amatlydyr.Ruh çüýşämize näme üçin mätäç bolsaňyzam, ajaýyp bahalarda ýokary hilli önümler kepillendirilýär!

Önümiň görkezilmegi

100ml ruh aýna çüýşesi1
100ml ruh aýna çüýşesi2
100ml ruh aýna çüýşesi3
100ml ruh aýna çüýşesi4

Gysgaça mazmun

50 50ml & 100ml & 150ml & 200ml & 250ml & 350ml ululykda bar.

● Bahasyna 19 mm dykylyk dykyz gapagy girýär.

High qualityokary hilli arassa aýnadan ýasaldy.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaň BU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň