Gap bilen boş aýna gazlandyrylan içgi çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Alýumin gapakly aýna süýt çüýşelerimiz tekiz we ýakymly.Klassiki dizaýnymyz elmydama çüýşe ýönekeý, ýöne owadan goşundy.Diňe nurbat gapaklary, şonuň üçin hoşniýetliligiňiz elmydama täze we özboluşlydyr.

Ölçegler 500ml, 750ml we beýlekiler düzülip bilner
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Foodokary iýmit derejeli aýnadan ýasalan çüýşelerimiz diňe bir agyr yssy ýa-da sowuk temperaturalara çydamly bolman, eýsem 100% azyk howpsuz.Açyk we tekiz şekil, içerde saklanýan ajaýyp wizual mazmuna aňsat girmäge mümkinçilik berýär.Diňe bal, şire, BBQ gyzgyn sousy, kefir, suw, süýjülik, süýt önümleri ýa-da başga suwuk içgiler ýaly ähli suwuklyklary dolduryň.Mundan başga-da, çüýşämiz lentalar, bellikler we önümler üçin özboluşly täsir etmek üçin sim bilen bezelip bilner.

Onlaýn gapakly Boş aýna gazlandyrylan içgi çüýşesini satyn alyň

Bu peýdaly çüýşe her dürli içgiler üçin hökmany zat.Bir stockada aýna çüýşeleri ýa-da täzeçillikli dizaýn gözleýän bolsaňyzam, Gowing her bir müşderi üçin tejribesi, çeşmesi we höwesi bar.

Önümiň görkezilmegi

Cap1 bilen boş aýna gazlandyrylan içgi çüýşesi
Cap4 bilen boş aýna gazlandyrylan içgi çüýşesi
Cap2 bilen boş aýna gazlandyrylan içgi çüýşesi

Gysgaça mazmun

● 500ml kuwwaty.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň