2 bölümli we halkaly gapakly 500cc bir gezeklik iýmit gapy

Gysga düşündiriş:

Bişirilen önümleriňizi iň soňky bir gezek ulanylýan iýmit konteýnerinde 2 bölümde we gapakda gaplaň, goraň we görkeziň.Iýmit gabynda iki göniburç şekilli bölek we aç-açan halkaly gapak bar.Lighteňil, inçe sumkadan ýasalan.Bu materialdan öndürilen önümler düýbünden biodegrirlenip bilner.Daşky gurşawy hapalamaz.

Ölçegler 500cc
Reňkler bar Ak
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Berkidilen gapak, syzdyryjy möhür bermek bilen önümiňizi goraýar we möhüri iýmitiňizi has uzak saklamaga kömek edýär.Bu iýmitleri bölmek üçin peýdaly gap.Buzly çörek, krem ​​tortlary, biskwit we ş.m. ýasamak üçin amatly.

2 bölümli we halkaly gapakly 500cc bir gezeklik iýmit konteýnerini satyn alyň

Gapakly 500cc bir gezeklik jamymyz salatlar, etli tagamlar, balyk, makaron salady, kartoşka salady ýa-da tüwi we galla üçin ajaýyp.Müşderilerine özüne çekiji gaplamalary hödürlemek isleýän täjirçilik kärhanalary üçin bu ulanyş çäksizdir.Öýde LIDS bilen bir gezek ulanylýan jamlary ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyzam, böleklere gözegçilik we iş nahary üçin ajaýyp.Customershli müşderilere köpçülikleýin önümçilikden ozal önümlerini barlamagy maslahat berýäris.Köp satyn alýan müşderilere uly sargyt goýmazdan ozal gaplamalarymyzy barlamagy maslahat berýäris.Şeýlelik bilen, gaplamalarymyzy siziň talaplaryňyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz.

Önümiň görkezilmegi

SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 31
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 32
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 33
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 34
SUGARCANE BAGASSE ÖNÜMLERI 35

Gysgaça mazmun

2 bölümli we halkaly gapakly 500cc bir gezeklik iýmit gapy

Köpräk oka


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň