200ml arassa aýna şiresi mikser çüýşesi, täç gapagy (lomaý)

Gysga düşündiriş:

 

200ml arassa aýna şiresi garyjy çüýşesi, Europeanewropa we Amerika ýurtlarynyň arasynda iň halanýanlardan biridir.Adatça, täç gapaklarynyň köp reňkli şireli çüýşe, ýumşak gazlandyrylan içgi çüýşesi hökmünde ulanýarlar.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu 200ml arassa aýna çüýşeler ajaýyp we köp dürli içgileri guýmak üçin ajaýyp, hatda esasan şire çüýşesi hökmünde hem ulanylýar.Arassa aýna, müşderi üçin içindäki şireli mazmuny görmek has aňsat, onuň ýalpyldawuk we tekiz ýüzügi size aňsatlyk bilen bellik etmäge mümkinçilik berýär we hökmany suratda köp sanly marka üçin işleýär.Aa-da size gapak bilen mätäç, aýna çüýşäni üpjün ediji hökmünde, size täç kepkasy bilen üpjün edip bileris.Altyn, kümüş, gara we beýleki täç gapaklary bar, mukdaryňyz gaty köp bolsa, hatda logotipiňizi gapakda hem düzüp bileris.

Önümiň görkezilmegi

1 (1)
1
2_ 副本 _ 副本 _ 副本

Önümiň gysgaça mazmuny

-Bu 200ml.Beýleki mümkinçilikler isleg boýunça elýeterlidir, sebäbi elmydama baglanyşykly ululyklar üçin galyplary alyp bileris

-Bir palet 5,244 bölek töweregi

- Gowy galyndy ulanyp, ýokary hilli arassa aýnadan ýasaldy

- Şiresi kompaniýasy, alkogolly gazly içgi kompaniýasy we başgalar üçin amatly

-Crown cap, çüýşäňiz üçin ajaýyp ýapylyş ýaly hereket edýär, ýöne çüýşäniň açylmagyna berkitmek üçin gaplama guraly gerek.

- Täç şapkalarynyň dürli reňklerine laýyk gelýär

Taýýar aksiýa önümleri üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň