Plastik gapakly 5oz 150ml Woozy sous çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Bu takmynan 5m oz aýna çüýşe, takmynan 150ml, oňa ýüň diýilýär.Tegelek görnüşi, uzyn boýny we ýüň stilini kesgitleýän “görnüşi” bar.Ony gyzgyn sous, salat geýmek, guýlan ýag, barbeke sousy, sirke, sirop, BBQ we başgalar üçin guýup bileris.Bu ABŞ we Latyn Amerikasy ýurtlary, Angliýa we Europeanewropa ýurtlary tarapyndan giňden ulanyljak iň meşhur çüýşeleriň biridir.

  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Souslaryňyzy görkeziň ýa-da bu 5oz Woozy çüýşelerinde meşhur geýimleriňiziň we marinadlaryňyzyň nusgalaryny beriň.Öýde ýasalan gyzgyn burç souslary üçin ajaýyp 5 unsiýaly aýna çüýşe, köp sanly gap-gaç armaturalaryna, şol sanda damja çalmak üçin amatly enjamlara laýyk gelýär.Bukjany doldurmak üçin çüýşäni plastmassa gapak ýa-da dispenser bilen köp görnüşli ýapmak bilen jübütläp bolýar.

Gapaklar bar: Syzdyryjy plastmassa nurbat gapagy, gysgaldylan orifis reduktor goýujy we ýokary hilli PVC gysyş kapsulasy.

Önümiň görkezilmegi

5oz ýüň çüýşe3
5oz ýüň çüýşe6
5oz ýüň çüýşe1

Gysgaça mazmun

Oz 5oz (takmynan 150ml ekwiwalent) ýüň sous çüýşesi, plastmassa gapagy we salmagy öz içine alýar.Adatça aýratyn satylyp bilner.

Hot Gyzgyn sous, salat geýmek, guýlan ýag, barbeke sousy, sirke, sirop, BBQ sousy ýaly ähli souslar üçin amatly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.

Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.

● Köp mukdarda sargytlaryň bahasy ylalaşylýar.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň