50ml arassa aýna ýönekeý çüýşesi (gapak ýok)

Gysga düşündiriş:

Bir sebäbe görä sadalyk diýilýär!50ml ýönekeýlik çüýşesi ýönekeý, ýöne sypaýy bolup, kosmetika, beden losýonlary we başga-da köp sanly gözellik önümlerini gaplamak üçin ajaýyp edýär.

Ölçegler 50ml
Reňk bar düşnükli
  • facebook
  • youtube
  • instagram
  • baglanyşyk 1

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

50ml ýönekeýlik çüýşämiz, otagyňyz we bedeniňiziň hoşboý yslary, aşgarlaýjy losýonlar, bezeg önümleri we başgalar üçin ajaýyp gaplama we paýlaýjy çözgüt hödürleýär.Arassa aýna, önümiňiziň tebigy reňkini görkezmek üçin ajaýyp önümiň iň aýdyňlygyny hödürleýär.Aýna çüýşäniň galyň toplumy siziň markaňyz üçin berk gämini üpjün edýär we hilini we bahasyny ýokarlandyrýar, şol bir wagtyň özünde uly tekiz ýer meýdany siziň bellikleriňizi we stikerleriňizi aňsatlyk bilen goşmak üçin giň ýer berýär.

Onlaýnda 50ml arassa aýna ýönekeý çüýşäni satyn alyň (gapak ýok)

Go Wing duman pürküjiler, burun pürküjiler, atyr nasoslary, losyon nasoslary, bejeriş nasoslary, köpük nasoslary, plastiki trigger pürküjiler, plastik çüýşeler, atyr atomizatorlary ýaly köp sanly kosmetiki we derman önümlerini hödürleýär.plastmassa dodak balzam gaplary, krem ​​bankalar, plastmassa çüýşeler, damjalar, gapaklar we plastmassa gaplar.Zawodymyzda sanjym, gurnamak, gözden geçirmek we gaplamak ýaly önümçilik integrasiýasy bar.Productshli önümlerimiz 100% täze materialdan ýasaldy we ugratmazdan ozal QC bölümimiz tarapyndan 100% barlanýar.Gowy hilimiz we öndürijiligimiz dünýädäki müşderileriň arasynda gowy abraý gazandy.

Önümiň görkezilmegi

1
4
2

Gysgaça mazmun

● 50ml kuwwaty.

International Halkara söwdasy üçin iberiş bahasy ýokary bolup biljekdigi sebäpli azyndan bir palet almagy maslahat berýäris.Aslynda size MOQ bolmasa dürli görnüşli çüýşeleri almaga rugsat berýäris, ýöne umumy çüýşeler palet bolmaly.

Stock Taýýar önümler üçin karton guty bilen gaplanar.
Custom Customöriteleşdirilen önümler üçin gaplamak, adatça karton gutusyz palet gaplamakdyr.
● Bahasyna banka we gapak girýär.

Köpräk oka

Şeýle hem, önüm täzelenmeleri we arzanladyşlar üçin Facebook / Instagram we ş.m. ýaly sosial media sahypalarymyzy gözden geçirip bilersiňiz!Beýleki bal bankalarymyza göz aýlaňBU ýerde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň